Warning: Undefined array key "logo_width" in /home/allebabyna/domains/allebabynamen.nl/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Menu.php on line 853

Warning: Undefined array key "logo_height" in /home/allebabyna/domains/allebabynamen.nl/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Menu.php on line 854
Home 5 Disclaimer

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Functioneren van deze website

AlleBabynamen.be stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. AlleBabynamen.be kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. AlleBabynamen.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website

AlleBabynamen.be stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist, volledig en actueel is. Onvolkomenheden of misspellingen kunnen echter voorkomen, waardoor AlleBabynamen.be de juistheid en volledigheid van de getoonde namen niet kan garanderen.

Informatie van derden

Hyperlinks en verwijzingen naar andere websites dienen alleen ter informatie voor de bezoeker. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door AlleBabynamen.be gedeeltelijk geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat AlleBabynamen.be de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. AlleBabynamen.be geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

AlleBabynamen.be, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AlleBabynamen.be worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

AlleBabynamen.be en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

AlleBabynamen.be kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Babynamen Tips

Hieronder vind je diverse handige tips voor het kiezen van een babynaam:

 1. Het vinden van een babynaam kan even duren. Begin dus op tijd.
 2. Kies een babynaam op basis van bijvoorbeeld geloof of emotionele redenen.
 3. Denk aan de uitspraak en de spelling.
 4. Let op met initialen; deze kunnen tot rare afkortingen leiden.
 5. Gaan de voornaam en achternaam samen?
 6. Voorkom kinderachtige namen.

Zwanger? Hoe vertel je het…

Iedere zwangerschap is weer een speciale gebeurtenis die je graag wilt delen met iedereen, maar hoe doe je dit op een originele en opvallende manier?

Populaire Babynamen

Top jongensnamen

 1. Lucas
 2. Tim
 3. Thomas
 4. Ruben
 5. Thijs

Top meisjesnamen

 1. Emma
 2. Sophie
 3. Eva
 4. Julia
 5. Sanne

Bekijk de hele babynamen top 10